Železná hůrka – Národní přírodní památka

V terénu vyznačeno červeným pruhovým značením. Důvodem je ochrana zbytků třetihorní sopky. Těleso je tvořeno silně porézní čedičovou lávou a tufy. V minulosti byl těžbou sopečných hmot odkryt jedinečný názorný profil vnitřní stavby tohoto vulkanického útvaru. Lokalita je cennaá i z hlediska kulturně-historického, v roce 1823 sopku objevil J.W.Goethe.

 

Umístění sopky

Nachází se asi 2km od vesničky Mýtina poblíž pěšího přechodu do Německa.Musíte po žluté značce na vrchol kopce Mýtina a poté sejít po cestě dolů směrem do Německa.Vpravo je pak zářez do krajiny,kde je tato přírodní památka .